Convocatòria d'ajuts per a la retirada de materials d'aïllament i de la construcció que contenen amiant

2021-11-15 00:00:00

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. L'objectiu és que la retirada s'efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública. 

Aquest ajut es pot demanar fins el 31 de desembre de 2021.

Qui els pot demanar?

Les persones propietàries dels edificis, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i les comunitats de veïns i veïnes.

Quantitat de l'ajut?
L'import inclou la manipulació i la retirada de l'amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).

Fins quina data es pot demanar?

Aquest ajut es pot demanar fins el 31 de desembre de 2021.

Com se sol·licita?
Les entitats sense ànim de lucre, universitats, empreses i particulars l'han de demanar per internet al següent enllaç:

Imatges i vídeos

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '15-11-2021 12:04