Contractació d'un director pel Casal d'estiu de Joves

2022-04-19 00:00:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local de 6 d’abril de 2022 va aprovar les bases per a la contractació d’un/a director/a pel casal d’estiu de joves de 12 a 16 anys, per a l’any 2022. S’obre un termini de vint dies naturals per a la presentació de sol·licituds a
comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '19-04-2022 14:02