Regidories

Urbanisme

La Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló s'encarrega de la redacció, tramitació i coordinació de les figures de planejament urbanístic i dels instruments de gestió urbanística que desenvolupen el planejament municipal.
Des de la Regidoria es desenvolupen els mecanismes de control, seguiment i supervisió de les activitats amb transcendència urbanística que porten a terme els vilatans en l'àmbit de l'edificació, que van des de la tramitació de les figures de planejament urbanístic fins a l'atorgament de les llicències d'obres.

Hisenda

La funció de la regidoria d’economia i hisenda és la de portar a terme l’activitat econòmica i la gestió financera de l’Ajuntament, això vol dir: portar a terme la gestió dels recursos de la Hisenda Local,  controlar i gestionar el Pressupost de l’Ajuntament, portar, desenvolupar i fiscalitzar, internament, la comptabilitat financera de l’Ajuntament.

Esports

La Regidoria d'Esports és el departament de l'Ajuntament que gestiona les competències municipals en matèria esportiva.  Els seus objectius són la promoció esportiva entesa com el suport envers els esportistes dels Clubs Esportius, el foment de les activitats esportives de lleure als ciutadans i la cessió de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica esportiva.

Medi Ambient

Aquesta regidoria s’ocupa de temes relatius a parcs i jardins, lleres i aigües fluvials, educació ambiental i sostenibilitat, contaminació acústica i lumínica, promoció d’energies renovables, promoció de l’estalvi energètic i d’aigua, Agència de l’Energia d’Osona, horts socials, relacions amb altres ens públics.

Benestar Social

Els Serveis Socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals. Els Serveis Socials Municipals són el punt d’accés immediat al primer nivell del Sistema Català de Serveis Socials.  

Els Serveis Socials bàsics ofereixen informació, orientació i atenció social individual, familiar o comunitària a tots els ciutadans que requereixin serveis i/o prestacions de la Xarxa Pública de serveis socials, ja sigui per assolir les necessitats bàsiques i el manteniment de l'habitatge o millorar les condicions de vida i afavorir la participació activa de la gent gran i/o persones amb un grau de discapacitat.  

Promoció Econòmica

Aquesta regidoria té les atribucions de promoció del comerç i la promoció econòmica entesa com a empreses, emprenedoria, ocupació i formació. També s'ocupa de les Fires i de la promoció turistica. 

D'Igualtat

La regidoria d’igualtat té com a objectius principals impulsar les polítiques d’igualtat de gènere en el municipi, sensibilitzant la ciutadania envers la igualtat efectiva d’oportunitats entre dones i homes, i impulsant i vetllant per l'aplicació de la transversalitat de gènere en tota l'acció municipal.

En especial, la regidoria fomenta la commemoració del dia internacional de les dones i el dia internacional contra la violència envers les dones, a través de campanyes per fomentar la igualtat i amb accions de sensibilització i formació per fer visible la desigualtat i la necessitat de lluitar contra el masclisme existent en la nostra societat.

Cal afegir la urgència de reaccionar amb més eficàcia contra la violència masclista i de donar suport i servei a les seves víctimes, per aquest motiu formem part de la xarxa d’atenció i recuperació integral, per articular els serveis i les activitats públiques posades a disposició de les víctimes de la violència masclista.

A través de l’oficina VicDones - SIAD Osona, que és qui gestiona les polítiques públiques de gènere i LGTBI (lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals) de la comarca d’Osona de forma interrelacionada.

Aquestes polítiques d’igualtat posen l’enfoc a eliminar les desigualtats i les discriminacions de gènere presents a la nostra societat, i, concretament, a erradicar les violències masclistes. Les polítiques públiques LGTBI s’enfoquen a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals, i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Les actuacions s’emmarquen en les diverses lleis aprovades tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic, i en els dos plans de referència comarcals:

  • Pla marc per a la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona

  • Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona On els podeu trobar?

Atenció al públic de l’oficina, de dilluns a dijous, de 9 a 18 hores, i divendres, de les 9 a 14 hores. SIAD i SAI LGTBI, cal concertar cita prèvia per telèfon o bé presencialment en els horaris indicats. Carrer de la Llotja, 1, segona planta (Edifici El Sucre); Vic 93 702 72 84 / 650 540 732 vicdones-siadosona@vic.cat www.vic.cat / www.ccosona.cat

Salut Pública

Des d'aquesta regidoria s'ofereixen un seguit de serveis amb l'objectiu de completar les necessitats més immediates de la població en matèria de salut: cens caní i de gossos, potencialment perillosos, recollida d´animals rodamóns, desratització i desinfecció d’edificis municipals, manteniment de colònies de gats urbans, etc. 

També es fomenta la donació de sang posant a disposició equipament municipals al voluntaris i professionals.

Turisme

Des de la regidoria de turisme s'ha anat treballant al llarg dels anys en adequar diferents espais del territori que han esdevingut productes d’interès turístic.

La Colònia Borgonyà, és un dels recursos turístics de primer ordre del municipi. La colònia de Borgonyà és la colònia tèxtil industrial més important i destacada de tota la conca del riu Ter i és un Bé Cultural d’Interès Nacional. L’ajuntament té encarregada la gestió de les visites de la colònia al Museu del Ter que realitza una visita mensual (el tercer diumenge de cada mes) i visites concertades.

L’església romànica de Sant Vicenç de Torelló, és una de les millors de la comarca i forma part de les 10 rutes romànic Osona elaborades per Antoni Pladevall. Es pot visitar quan es fan misses i es poden concretar visites guiades a través de l’ajuntament. 

La Fira de Nadal consolidada al municipi. Aquesta dona obertura a les fires de Nadal de la Vall del Ges, ocupa el cap de setmana de dissabte a la tarda fins el diumenge. S’hi organitza una fira d’artesania i parades d’entitats locals, la Festa de la Tapa i la Cervesa i el diumenge coincideix amb el mercat setmanal.

Noves Tecnologies (TIC)

La regidoria fomenta les tecnologies de la informació i comunicació en l’àmbit intern per millorar l’eficiència. També es treballa en l’àmbit extern per evitar esquerdes digitals, com és el desplegament d ela fibra òptica al municipi.

Obres, Serveis, Pagesia i Món Rural

La regidoria s’ocupa de les obres a la via pública, mobiliari urbà, neteja de via pública, serveis funeraris i cementiri, i enllumenat públic.

Educació

La regidoria d’educació treballa per impulsar polítiques per a contribuir la millora de l’educació en el nostre municipi. Gestiona i vetlla pel bon funcionament del servei educatiu municipal la Llar d’Infants “Els Gallarets”. Dona suport al centre educatiu de primària. Tanmateix s’ocupa del manteniment dels dos centres.

Fomenta i col·labora en propostes de diferents col·lectius especialment amb l’ AMPA dels dos centres. Promou projectes conjunts amb altres institucions com els Espais de Debat Educatiu.

Joventut

L’Ajuntament promou i impulsa polítiques de joventut adreçades a totes les persones joves del poble amb l’objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats de les persones joves en l’accés als recursos que condicionen la seva capacitat d’autonomia personal i fomentar la seva participació en la vida pública.

Cultura

La regidoria de Cultura té responsabilitats sobre la promoció, difusió i foment de la cultura, festes populars i relacions amb altres ens públics.

Continguts del web relacionats

Plana > Consistori
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-09-2016 13:28