Contractació d'un agent cívic per 3 mesos

2021-07-20 00:00:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2021 va aprovar l’oferta dels llocs de treball dels plans d’ocupació de l’ajuntament de Sant Vicenç de Torelló per l’any 2021, que seran finançats pel fons de prestació ‘Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 habitants’, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023’ i les bases que han de regir el procés de selecció d’un agent cívic. S’obre un termini de deu dies naturals per a la presentació de sol·licituds a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les bases del procés de selecció les podeu consultar a l'apartat de documents.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '02-08-2021 12:12