Convocatòria per a la cobertura de la plaça d'oficial de primera funcionari de carrera

2021-08-04 00:00:00

A la sessió ordinària de la Junta de Govern local que es va celebrar el dia 7 de juliol de 2021es van aprovar les bases i la convocatòria per cobrir la plaça d’oficial de primera de la brigada municipal funcionari/a de carrera de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, mitjançant sistema de concurs oposició lliure, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '27-10-2021 11:22