Pla d'Igualtat de Sant Vicenç de Torelló

2021-12-01 00:00:00

Sant Vicenç de Torelló s'ha dotat d'un Pla d'Igualtat per promoure activament la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació per raó de sexe, orientació sexual, i/o identitat de gènere.

El text busca impulsar la interseccionalitat i la perspectiva de gènere com a eixos prioritaris en l’organització d’actuacions municipals i promoure una cultura igualitària des de la coeducació i la corresponsabilitat.

El Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló va aprovar per unanimitat dels grups polítics el Pla d'Igualtat per a la Ciutadania (2021 - 2025) a la sessió plenaria del mes de novembre de 2021. Aquest document representa el compromís constant de l’Ajuntament amb les dones i la visió feminista que impregna el desenvolupament del govern municipal. El text inclou diferents mesures per ajudar a impulsar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, així com a eliminar qualsevol discriminació que pugui donar-se per raó de sexe, orientació sexual,  i/o identitat de gènere.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '02-12-2021 09:46