Procés de selecció d'un/a auxiliar administratiu/va per urgència com a funcionari/ària interí/ina

2023-11-02 00:00:00

Havent-se aprovat per Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2023 les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/iva en règim d'interinitat per a aquest Ajuntament, mitjançant sistema de concurs, s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 8 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Imatges i vídeos

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '02-11-2023 10:30