Preinscripció Llar d'Infants Els Gallarets, curs 2021-22

2021-05-06 00:00:00

La sol·licitud de preinscripció a la llar d'infants Els Gallarets, s'ha de presentar del 10 al 21 de maig i has d'adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

És molt important que respectis les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat que tinguin a l'hora d'obtenir la plaça.

Què necessites per fer la preinscripció?

 • Documentació identificativa: el llibre de família i DNI del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió. Si és el cas, el passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. Cal presentar original i una fotocopia per poder adjuntar-la al formulari d'inscripció.
 • Documentació de criteris de prioritat: en general, només cal adjuntar la documentació acreditativa escanejada o fotografiada quan els centres no puguin obtenir o verificar la informació a través de la consulta automàtica. Tanmateix, hi ha casos en els quals sempre cal adjuntar la documentació acreditativa:
  • El contracte laboral, certificat d'empresa o document de l'Agència Tributària per justificar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora al centre escollit en primer lloc.
  • L'acreditació de la renda garantida de ciutadania.
  • L'acreditació de la discapacitat quan s'hagi obtingut en una altra comunitat.
  • El carnet de família nombrosa o monoparental quan s'hagi obtingut en una altra comunitat.

 

Com es fa i com es presenta la sol·licitud de preinscripció?

 1. La sol·licitud i la documentació acreditativa es presenta al centre demanat en primer lloc, dins el termini indicat. També es pot presentar a l'oficina municipal d'escolarització del municipi on estigui ubicat el centre demanat en primer lloc o, si no està creada, a l'ajuntament corresponent, als serveis territorials o a les oficines gestores del Departament d'Educacio.
 2. No t'oblidis d'indicar el llistat ordenat de centres on t'agradaria obtenir plaça, per si no pots optar a la primera opció.
 3. Especifica totes les circumstàncies especials que acreditin la teva sol·licitud (residència habitual, si l'infant té germans al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).
 4. Adjunta tota la informació fotocopiada que es requereixi.

Un cop presentada la sol·licitud de preinscripció el centre et donarà un resguard.

Recorda: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '15-06-2021 14:20