Contractació d'un/a monitor/a pel Casal d'Estiu de joves

2021-05-03 00:00:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local de 21 d’abril de 2021 va aprovar les bases per a la contractació d’un/a monitor/a pel casal d’estiu de joves de 12 a 16 anys, per a l’any 2021. S’obre un termini de vint dies naturals per a la presentació de sol·licituds a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '03-06-2021 14:40