S'obre el termini per sol·licitar la línia d'ajuts per a les persones treballadores autònomes

2020-04-03 00:00:00

A partir del dimecres 1 d'abril les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus poden començar a fer els tràmits per aconseguir l'ajut en forma de prestació econòmica que pot arribar fins a 2.000 euros.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya va posar en marxa aquest ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. Aquest ajut preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment dels 7'5 M que s'hi destinen, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Imatges i vídeos

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '03-04-2020 10:15