El Ple de Sant Vicenç aprova el nou cartipàs municipal

2019-07-04 00:00:00

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló va celebrar, aquest dimecres, la sessió plenària extraordinària on, entre d'altres punts, es va aprovar el cartipàs municipal i el règim retributiu dels càrrecs electes. Com també la periodicitat dels plens municipals cada dos mesos fixant la data al darrer dimecres de mes a les 20h

La nova distribució de regidories queda de la següent manera:

Èric Sibina: Comunicació, Urbanisme, Regim intern*, Hisenda*, Participació ciutadana* i Seguretat Ciutadana*.

Marta Camps: Educació, Cultura*

Josep Maria Antentas: Noves Tecnologies, Promoció econòmica, Regim intern* i Hisenda*.

Aina Casanova: Gestió de l’aigua, Benestar Social.

Xevi Rosanes: Obres i Serveis, Pàgesia i món rural.

Anna Solà: Igualtat, Salut publica, Cultura*i Participació Ciutadana*.

Pau Fernández: Medi Ambient, Esports i Cultura*.

Vanessa Espin: Turisme, Comerç fires i mercats*.

Arnau Fontserè: Joventut, Comerç fires i mercats* i Seguretat Ciutadana*.

* Regidories compartides.

Durant el ple també es va informar de la designació dels tinents d’alcalde que, juntament amb l’alcalde, integren la Junta de Govern Local: Josep Maria Antentas serà el primer tinent d’alcalde, Marta Camps la segona i Aina Casanova la tercera. En un altre punt de l’ordre del dia es van aprovar les indemnitzacions i retribucions als regidors i regidores de l'equip de govern que va ser; l'alcalde, Èric Sibina, mantindrà la dedicació completa com també mantindrà el sou anual dividit en catorze pagues de 28.500€ bruts, mentre que els tres tinents d’alcalde cobraran per assistència a les Juntes de Govern 125€ per junta (4 juntes al mes per 11 mesos), els cinc regidors restants de l'equip de govern tindran una dedicació mínima amb una retribució anual de 5.500€ bruts. Aquestes retribucions suposen una disminució del 30% de la retribució que rebrà cada regidor respecte l’anterior legislatura. Tots els regidors de l’equip de govern percebran la mateixa retribució. L’equip de govern no serà retribuït per cap altre més concepte d’assistència.

Els regidors de la oposició mantindran els 150€ per assistència als plens . Els grups polítics municipals rebran una aportació econòmica mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, de 10€ per cada regidor electe i mes; i 40€ per cada grup municipal.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '08-07-2019 14:20