Sant Vicenç formarà part de l'Oficina d'Estalvi i Eficiència Energètica d'Osona Nord.

2020-02-14 00:00:00

Aquesta oficina es va posar en funcionament a Manlleu fa un any, i ara fruit d'un conveni de col·laboració entre els dos ajuntaments passarà a ser itinerant. A Sant Vicenç la oficina ens visitarà dues vegades al mes i visitarà els tres nuclis de població del municipi per poder arribar a tothom. L'oficina te els següents objectius generals: Apropar a la ciutadania als drets bàsics als subministraments establerts a les lleis, oferint-los informació, acompanyament i assessorament en l'aplicació de mesures de protecció, promoció i/o millora de l'estalvi energètic a la llar.

Millorar el sistema d'informació, atenció i gestió dels serveis i de les accions adreçades a combatre la vulnerabilitat i la pobresa energètica. Impulsar la transició energètica als diferents col·lectius del municipi als quals dóna servei l'Oficina d'Estalvi i Eficiència Energètica. I com a objectius específics: - Incrementar l'assessorament i la informació de la ciutadania en general i no sols la població que es dirigeix als serveis socials. - Disminuir el consum energètic i l'import de les factures de les llars en situació de vulnerabilitat - Millorar l'eficiència energètica de les llars - informar a la ciutadania sobre els seus drets, recursos disponibles i requisits per accedir al servei i als recursos que aquest ofereix. - Capacitat i apoderar a les persones en situació de vulnerabilitat energètica. - Establir contacte amb les companyies subministradores per tal de afavorir la signatura de convenis de col·laboració que afavoreixin l'aplicació de mesures de protecció a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Per tant Sant Vicenç fa un pas més cap aquest objectiu de transformar el municipi cap a un lloc més sostenible.

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '14-02-2020 09:27