BAN MUNICIPAL

2020-03-16 00:00:00

Nou BAN municipal per tal d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i d’acord a les mesures imposades pel govern. Els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal•lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en benzineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. Evidentment, l’àmbit d’aplicació d’aquestes mesures és tot el terme municipal (i també el de la resta de municipis) independentment de si es tracta de veïns i veïnes de primera residència, persones de segona residència o visitants. En el cas d’aquests últims el fet d’haver comés la irresponsabilitat de fer cas omís del confinament al seu habitatge habitual, no els eximeix del compliment de les mesures a Sant Vicenç de Torelló.

Moltes gràcies per la comprensió i la col•laboració.

Imatges i vídeos

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '16-03-2020 11:56