Àrees de suport al municipi

2019-07-29 00:00:00

S'han instal·lat cartells identificatius en els contenidors de les àrees de suport que utilitzen les cases disseminades. D'aquesta manera queda més clar què ha d'anar a cada contenidor i es pretén disminuir el nombre d'incidències detectades últimament. El Medi Ambient és cosa de tots!

Imatges i vídeos

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: '29-07-2019 09:35